ErgoGroup samler virksomheten i ett selskap

ErgoGroup samler virksomheten i ett selskap

Postens it-selskap Ergo Group fusjonerer inn tre av datterselskapene i Ergo Group AS med operasjonell virkning fra 1. januar 2005.
På den måten øker selskapet sin konkurransekraft og fremstår mer enhetlig i markedet, skriver selskapet i en pressemelding.

Ergo Groups styre har besluttet å fusjonere inn datterselskapene Ergo Integration AS, ErgoEphorma AS og ErgoSolutions AS i selskapet Ergo Group AS. Fusjonen er planlagt gjennomført innen 1. april 2005, men den nye organisasjonen vil være på plass fra 1. januar 2005. Ergo Group vil etter fusjonen bestå av fire forretningsområder: elektroniske tjenester, forretningsløsninger, administrative løsninger og it-driftstjenester.

- Ergo Group er en del av Postens kjernevirksomhet og organisasjonsendringene gjennomføres for å sikre en effektiv ledelsesmessig styring av hele virksomheten, med korte beslutningsveier, og i tråd med den industrielle tenkningen som er gjennomgående for hele Posten-konsernet, sier konsernsjef Kaare Frydenberg i Posten Norge.

Han understreker at Ergo Group er en integrert del av Posten-konsernet og utgjør en sentral del av Postens kjernevirksomhet.

Endringene legger grunnlaget for en tydeligere opptreden i markedet og en mer robust modell for forretnings- og tjenesteutvikling. Ergo Group vil også oppnå effektiviseringsgevinster i form av bedre samhandling, mer effektiv styring av virksomheten, og samordning av stabsressursene.

- Den nye organisasjonsstrukturen vil styrke vår posisjon som et av Norges største it-selskap. Ved å samle datterselskapene i ett selskap vil vi enklere kunne vise bredden i vårt tjenestetilbud. Målet er å gi kundene gode tilbud og høy service, og å utvikle selskapet videre som en betydelig leverandør av ikt-tjenester, sier adm.direktør Terje Mjøs i Ergo Group AS.

ErgoRunit omfattes ikke av fusjonen i denne omgang, men dette vil bli vurdert fremover. De tre Ergo Group-selskapenes virksomhet vil bli videreført i fire forretningsområder med følgende ledelse:

- Elektroniske tjenester omfatter: meldingsformidling, informasjonsdatabaser, Hybrid tjenester og sikkerhetstjenester, og vil fra starten bli ledet av Svein H. Syversen, som i dag er adm.dir i Ergo Ephorma AS.

- Forretningsløsninger omfatter: verdikjedeintegrasjon, integrerte løsninger for logistikkintensive virksomheter, rådgivningstjenester og applikasjonsforvaltning, og skal ledes av Ragnvald Ajer, som i dag er adm.dir. i Ergo Solutions AS.

- Administrative løsninger omfatter: saks- og dokumentbehandling, økonomi- og virksomhetsstyring, virksomhetsportaler og demokratiløsninger, og skal ledes av Svein H. Syversen som i dag er adm.dir i Ergo Ephorma AS.

- IKT-driftstjenester omfatter: tele- og datakommunikasjonstjenester, serverdrift, outsourcing, og skal ledes av Geir Olav Nistad som i dag er adm.direktør i Ergo Integration AS.