ErgoGroup skal drifte for UDI

ErgoGroup skal drifte for UDI

Utlendingsdirektoratet (UDI) har valgt ErgoGroup som leverandør av it-drift av datasystem for utlendings- og flyktningesaker.

Systemet er det sentrale saksbehandlingssystemet for den norske utlendingsforvaltningen.

Avtalen er inngått med ErgoGroup-selskapet ErgoIntegration og omfatter drift, overvåking og reservedrift av systemet som har høye krav til oppetid og driftsregularitet.

Here comes the sun

ErgoGroup skal drifte systemet på Suns driftsplattform.

Hovedbrukerne av systemet er UDI, Politiet og Utlendingsnemda. Systemet brukes også av Kommunal- og regionaldepartementet og av Skattedirektoratet/Folkeregisteret.

Kontraktsverdi er på 10 millioner kroner over tre år, opplyser informasjonssjef Wibecke Brusdal i ErgoGroup.