ErgoGroup skal fronte Dell

ErgoGroup skal fronte Dell

Dell Norge og ErgoGroup har inngått et strategisk samarbeid hvor målet er å tilby felles løsninger på lagring, serverkonsolidering, prosjektledelse og drift.
Dell og ErgoGroups datterselskaper ErgoIntegration og ErgoRunit, inngår et langsiktig strategisk samarbeid for å kunne tilby it-løsninger med stor etterspørsel. De første samarbeidsprosjektene vil omfatte lagring, (storage on demand), bistå kunder i migreringsprosjekter av teknisk plattform, serverkonsolidering og it-drift.

Avtalen sikrer Dell og ErgoGroup en markedsplattform i både tjeneste - og produktmarkedet. ErgoGroup vil profilere Dell som leverandør av it-utstyr, mens Dell vil markedsføre ErgoGroup som driftspartner på it. Dermed blir selskapene i stand til å tilby et mer komplett tjeneste - og produkttilbud.

De to partnerne vil fokusere på bedrifter og organisasjoner i privat og offentlig sektor med behov for å effektivisere it-funksjonen.

- Vi er sikre på at vi kan effektivisere it-funksjonen med bruk av riktige it-ressurser. Kombinert med vår driftstrygghet, vil samarbeidet med Dell gi besparelser for kundene. Dette blir et kraftsenter i det norske it-markedet, sier administrerende direktør Geir Olav Nistad i ErgoIntegration.

Lagring etter behov

Som et resultat av den nye avtalen, skal ErgoRunit etablere og drifte en ny skalerbar lagringsløsning, basert på Dell/EMC maskinvare. Denne vil gjøres tilgjengelig for ErgoGroups kunder. På grunn av meget høye krav til ytelse på slike løsninger, vil den bli speilet til to steder i Norge.

I løsningen tas den nyeste Clarion-serien i bruk, noe som sikrer en skalerbar løsning for framtidige lagringsbehov.

Lagringsløsningen markerer starten på partenes tilbud av fleksible lagringsløsninger hvor kunden kjøper lagringskapasitet etter behov.

- "Storage on demand" er en sterkt økende trend i it-markedet. Dell er meget tilfreds med å knytte sterke bånd til ErgoGroup Vi utfyller hverandre godt for å skape merverdier på drift og ytelse. Jeg er overbevist om at vi vil gi norske kunder en mer kostnadseffektiv og skalerbar fremtid på it-siden, sier administrerende direktør Michael Jacobs i Dell Norge.

ErgoGroup mener Dell vil gjøre selskapet mer konkurransedyktig.

- Samarbeidet vil utvilsomt gi et bedre totaltilbud for eksisterende og potensielle kunder og tilgang til lagringsløsninger som vil være langt mer kostnadseffektive enn kundene kan etablere på egen hånd. Økt funksjonalitet og kostnadsreduksjoner vil være hovedfokuset på våre felles løsninger, sier administrerende direktør Roger Granheim i ErgoRunit AS.

Avtalen ble signert av Michael Dell som var i Oslo for å besøke norske kunder.

- Avtalen med ErgoGroup er meget spennende for Dell. Vi erfarer at stadig flere kunder ber oss om å ta et større ansvar for deres it-drift. Dells strategi er klar. Vi skal gjøre dette med samarbeidspartnere, og ErgoGroup er en av de beste aktørene på dette i det norske markedet, sier toppsjef Michael Dell.