Ergogroup sparker 100

Ergogroup går så det suser og gir sluttpakker til jul.

Ergogroup kjøpte tidligere i år Ementors outsourcingsvirksomhet og fusjonerte inn datterselskapet Ergorunit. Dette har gitt nye kundekontakter og økt volum til produksjonsapparatet.

 

Det er ifølge selskapet samordningene av virksomhetene som har ført til overlapp og overtallighet. De ansatte har nå fått varsel om at 100 av dem må forlate jobbene sine.

 

- Det gjelder 100 ansatte hovedsaklig innen driftsenheten, hvor vi henter ut skalafordeler. I tillegg har vi i løpet av året forandret prosessen i hvordan vi produserer driftstjenester. Derfor er det flere typer funksjoner som vil bli berørt, sier informasjonssjef Wibecke Brusdal.

 

Ergogroup har tidligere i uken gått ut og hevdet at de trenger stadig mer folk. Men det hjelper ikke personene i drift.

 

- Innenfor noen områder hos oss vil vi også rekruttere. Det vil være 30-40 personer innen konsulentvirksomheten, spesielt innen oracle, erp og business intelligence. Men det er en annen type kompentanse. Det vil likevel være noen funksjoner hvor vi kan skaffe nye jobber internt, sier Brusdal.

 

Sluttpakker

Restruktureringen er planlagt gjennomført i løpet av januar 2006, og de som må gå får tilbud om sluttpakker. De er stort sett like, men vil variere litt i forhold til ansennietet.

Nyheten om oppsigelsene kom overraskende på mange av de ansatte i bedriften, ifølge tillitsmann for IT Forbundet i Ergogroup, Walter Meinhardt.

- Men mange hadde nok ventet at et eller annet skulle skje, sier han.

Les også om Ementor som nylig sparket 100 personer, og om alle nedskjæringene i brasjen i år.