ErgoGroup speider nedover

ErgoGroup fusjonerer inn datterselskapet ErgoRunit i ErgoGroup med virkning fra 1. januar 2006, for å styrke satsningen mot mellomstore virksomheter.

Da ErgoGroup i oktober i fjor offentliggjorde innfusjonering av tre datterselskaper, ble det informert om at tilsvarende ville bli vurdert for datterselskapet ErgoRunit på et senere tidspunkt.

Styrene i ErgoGroup og ErgoRunit har nå besluttet å fusjonere inn ErgoRunit AS i selskapet ErgoGroup AS. Fusjonen er planlagt gjennomført innen 1. januar 2006.

Endringen skal tydliggjøre ErgoGroups opptreden mot mellomstore virksomheter og gi en mer effektiv styring . Ved å samordne selskapene forventer ErgoGroup en effektiviseringsgevinst i størrelsesorden 20 millioner kroner.

- ErgoGroup får med dette en mer fokusert satsning mot mellomstore virksomheter. Mens det tidligere først og fremst var de store virksomhetene som så gevinster ved å sette bort sin IT-drift, ser vi nå at dette i enda større grad er tema for små- og mellomstore virksomheter, sier administrerende direktør Terje Mjøs i ErgoGroup.