ErgoGroup vant Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har valgt ErgoGroup som leverandør av ny virksomhetsportal. Det er verdt 11 millioner over fire år.

Portalløsningen skal gi tilsynet enklere arbeidsprosesser og bedre service til publikum og samarbeidspartnere, ifølge en pressemelding.

Virksomhetsportalen vil gi organisasjonsmessige gevinster ved automatisering av rutineoppgaver og at medarbeidere i tilsynet får bedre og raskere tilgang til relevant informasjon når de trenger det. For ledelsen betyr portalen tilgang til alltid oppdatert styringsinformasjon om status og fremdrift på saker, og ressursbelastningen for avdelinger og ansatte på kort og lang sikt.

Det benyttes samme løsning for intra-, ekstra og internett. Bedrifter som har saker hos tilsynet, får bedre tilgang til informasjon om egne saker og mulighet til å delta i saksbehandlingen elektronisk ved bruk av elektronisk signatur.

11 millioner over 4 år

Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven. Tilsynet har i overkant av 100 ansatte fordelt på kontorene i Oslo og Bergen. Innen utgangen av 2006 skal Konkurransetilsynet ha gjennomført flytting til Bergen.

- Den nye virksomhetsportalen er et ledd i vår oppfølging av Regjeringens og Moderniseringsdepartementets plan for eNorge. Den vil styrke vår service og tilgjengelighet overfor brukerne. Virksomhetsportalen vil være viktig i vårt arbeid med å gjøre offentlige tjenester mer effektive og bruke teknologi til å frigjøre ressurser fra administrasjon til tjenesteyting, sier seksjonssjef Espen Sjøvoll som er ansvarlig for prosjektet i Konkurransetilsynet.