ErgoIntegration og EDB Dolphin skal samarbeide

Avtalen mellom de to selskapene omhandler tjenester knyttet til kontaktsenterløsningene til ErgoIntegration.
ErgoGroups datterselskap ErgoIntegration og EDB Business Partners datterselskap EDB Dolphin har inngått en samarbeidsavtale. Avtalen omhandler leveranser av kontaktsenter­tjenester i det nordiske markedet.

Ifølge en pressemelding fra de to selskapene medfører dette at kundene nå kan sette bort all drift og administrasjon av ErgoIntegrations kontaktsenterløsning.

Avtalen omfatter leveranse av moduler for kundehenvendelser via telefon, e-post, sms, faks og web samt automatiserte løsninger.

-- ErgoIntegration og EDB Dolphin har gjennom avtalen posisjonert seg som en betydelig aktør innenfor leveranse og drift av kontaktsentre i alle størrelser, skriver selskapet.

ErgoIntegration er det største selskapet i ErgoGroup og en stor leverandører av it-relaterte driftstjenester.

EDB Dolphin utvikler løsninger for å automatisere og effektivisere bedrifters kundehenvendelser.