Ericsson gir opp Bluetooth

Ericsson gir opp Bluetooth

Utvikling og lisensiering av Bluetooth-brikker til halvlederindustrien gir ikke nok inntekter.
Ericsson, som i sin tid fant opp den trådløse Bluetooth-teknologien, har besluttet å avslutte all design og utvikling av nye Bluetooth-brikker. Begrunnelsen er at lisensinntektene fra brikkeprodusentene som har produsert Ericssons Bluetooth-systemer, ikke er stor nok.

-- Bluetooth er nå en moden standard. En rekke halvlederprodusenter leverer Bluetooth-produkter i store kvanta, sier Johan Åkesson, markedssjef i Ericsson Technology Licensing AB, selskapet som har stått for Bluetooth-utviklingen.

Ericsson vil fortsatt støtte eksisterende Bluetooth-kunder som Koninklijke Philips Electronics NV and STMicroelectronics NV, skriver IDGs nyhetstjeneste. Men selskapet vil ikke innlede samarbeid med nye kunder.

Det svenske selskapet vil også fortsette utviklingen av Bluetooth-programvare gjennom datterselskapet Ericsson Mobile Platforms. Ericsson vil også fortsatt være med i Bluetooth Special Interest Group, industrigruppen som har tatt på seg ansvaret for å videreutvikle og promovere Bluetooth.