Ericsson i Grimstad barbert

I Grimstad er forsknings- og utviklingsavdelingen redusert fra 450 til 120 ansatte på to år. I praksis jobber bare 60 av disse med utvikling.
Ericssons virksomhet i Grimstad er hardt rammet av krisen i konsernet. På et tidspunkt hadde Ericsson i Norge konsernansvar for utvikling av gprs-datakommunikasjon. Dette ansvaret er nå flyttet til Sverige.

De 60 utviklerne inngår som en del av Ericssons utviklingsavdeling i Lund, og styres helt og fullt derfra. Fortsatt er datakommunikasjon i fokus. Programvaren som utvikles i Grimstad inngår i Sony Ericssons mobiltelefoner. I tillegg jobber en håndfull personer med design av asic-kretser (skreddersydde integrerte kretser)

-- For tiden er det mest umts, sier Kristen Strat, daglig leder for Ericsson i Grimstad.

Etter mange tøffe tak håper Strat på roligere tider. Fortsatt er det uklart om de varslede nedskjæringene berører sørlandsbyen.

-- Vi har vært igjennom så mange omstillinger at våre ansatte begynner å få et pragmatisk forhold til endringer, sier Grimstad-sjefen.