Ericsson-krisen startet i 2001

Totalt for Ericsson-konsernet så falt omsetningen med knappe fem prosent fra 2000 til 2001. Men i den i den samme perioden så hadde Ericsson Norge betydelige større problemer.

I samme periode så falt omsetning i Norge med over 17 prosent.

                        2002      2001     2000     1999

Omsetning        1.370*   1.805    2.183     1.965

Driftsresultat        ?         - 26,8    106,5     54,8

Alle tall i millioner kroner

* Tallene er ennå ikke offentlige. Derfor har vi beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig salgssvikt i Europa i 2002.

PS: Hele konsernet var tapte 21,3 milliarder svenske kroner på driften i 2002. Det var en liten bedring i forhold til 2001 da tilsvarende tap var på 27,4 milliarder svenske kroner