Ericsson sparker flere i Grimstad og Asker

Kuttene i Ericsson fortsetter. Av de 53 som må slutte i Norge, kommer 24 fra Ericsson i Grimstad. Heretter skal avdelingen administreres fra Asker. De to toppsjefene i avdelingen forsvinner fra selskapet.
Det er Agderposten som melder dette. Ifølge avisen forlater både direktør Kristen Strat og persjonalsjef Gunn Marit Eriksen selskapet, etter henholsvis 18 og 12 år i svenskenes tjeneste.

På verdensbasis skal Ericsson ned i 47.000 ansatte. Etter kuttene i Grimstad består avdelingen av 90 ansatte.

Ifølge Agderposten er det ikke aktuelt for verken Strat eller Eriksen å fortsette i andre stillinger i selskapet.

-- Vi har vært gjennom en prosess, og det er klart det kjennes tomt nå som beslutningen er tatt. Vi valgte begge å avslutte arbeidsforholdet fremfor at vi skulle klamre oss fast, sier Strat og Eriksen, som overfor avisen bedyrer at de ikke er bitre på Ericsson.

Oppgavene ved Grimstad-avdelingen vil heretter dreie seg om utvikling av teknologi for mobiltelefoner og support av teleoperatører på norsk og nordisk basis.

Sjefene i Asker blir

Totalt er det 53 personer som må finne seg noe annet å gjøre. I denne runden var det Grimstad og Asker det gikk ut over. Etter nedskjæringene har Ericsson cirka 300 ansatte i Norge.

Finans- og kommunikasjonsdirektør Bente Lier i Ericsson sier til Computerworld at det ikke er andre sjefer enn de to i Grimstad som forlater selskapet.

-- Det blir litt omrokeringer på ledernivå, men det er ingen på nivået til Strat og Eriksen som går, sier hun.

Det var i går at de ansatte fikk beskjed om de hadde jobb videre eller ikke. Nå går de inn i en periode hvor de bestemmer seg for om de vil si opp frivillig eller bli sagt opp. De ansatte står i jobbene sine ut mars 2004, og får med seg tre måneder etterlønn på toppen.

Bente Lier forteller at det er primært innen stabs- og støttefunksjoner kuttene kommer, samt innen Enterprise Service-divisjonen.

Ericsson har lagt vekt på sikkerhet til de som trenger det fremfor større generelle sluttpakker. Avhengig av ansiennitet og alder kan de som må forlate selskapet få en garantilønn, 80 prosent av opprinnelig inntekt, i inntil 12 måneder.