Erp for de små i vekst

Erp for de små i vekst

Til tross for et generelt labert it-år i fjor, økte erp-aktørene omsetningen. Årsaken er voksende smb-marked.
Erp-aktørene i Norge gjør lurt i å rette skytset mot små og mellomstore bedrifter, mener IDC. Analyseselskapet slår fast at smb-markedet vokser og at aktører som forstår disse selskapenes behov har gode utsikter.

Erp står for "enterprise resource planning" og er systemer relatert til selskapets økonomistyring

Til tross for at den totale it-omsetningen i Norge i 2003 gikk noe ned, økte salget av erp-løsninger med 3,7 prosent. Totalt ble det solgt slike løsninger, med tilhørende tjenester, til en verdi av 5,5 milliarder kroner.

-- Til nå har markedet blitt drevet av et behov for kostnadsreduksjoner og mange investerer tungt i it-løsninger som effektiviserer grunnleggende prosesser. Derfor er de beste løsningene de som kan vise til et gode "business case" relatert til finansadministrasjon og vareflyt, sier analytiker Rasmus Andsbjerg i IDC.

Konsern-segmentet utgjør 61 prosent av erp-markedet i Norge. At denne andelen er så høy mener Andsbjerg viser at potensialet i smb-markedet ikke er tatt ut. Mange mindre bedrifter sitter ofte på svært gamle systemer og har derfor store muligheter til å oppnå større effektivitet ved å modernisere applikasjonene.