FØRSTE OFFENTLIGE VIRKSOMHET: Lånekasen er den første offentlige virksomheten i Norge som inngår avtale om formidling av konsultne- og prosjektledertjenester. (Illustrasjonsfoto: StevePB/Pixabay)

SPÅR JEVN VEKST: Veksten på lisenssalg ble nådd til tross for at flere av selskapets satsningsmarkeder er rammet av nedgang. (Illustrasjonsfoto: Steve Buissinne/Pixabay.com)

IFS vokser på lisenssalg

Årsresultatet fra selskapet leverer vekst, øker mest på lisens.

IFS har levert resultater for fjerde kvartal 2015, og samlet for finansåret. De viser en beskjeden vekst, med klar økning i lisenssalg.

Nettoinntektene økte med ni prosent i fjerde kvartal, til 978 millioner kroner. Justert EBITDA endte på 183,7 millioner kroner og EBIT landet på 135 millioner kroner. Av dette økte inntekter fra lisenssalg med 27 prosent, til 247,6 millioner kroner.

Tilsvarende tall for hele finansåret 2015 viser økning i nettoinntekt på fem prosent, til 3,4 milliarder kroner. Justert EBITDA endte på 423 millioner kroner, og EBIT landet på 317 millioner kroner. Av dette økte inntekter fra lisenssalg med 14 prosent i 2015, til 689 millioner kroner.

Veksten på lisenssalg ble nådd til tross for at flere av selskapets satsningsmarkeder er rammet av nedgang, spesielt på grunn av utfordringer i olje- og gassektor, ifølge konsernsjef Alastair Sorbie.

Han regner også med videre vekst i 2016. Etterspørsel i Nord-Amerika, Vest-Europa og Asia (foruten Kina) vil forbli jevn, mener selskapet, og viser til analyser fra blant andre Gartner som forventer at trenden med ERP-systemer vil holde seg i moderat vekst videre i 2016.

Den første kvartalsrapporten for nåværende finansår vil bli publisert 21. april 2016.

ERP