Et åpnere kontorlandskap

Applikasjonene i Suns Staroffice skal bli mer kompatible med Microsofts Office.
Allerede neste års versjon av kontorprogrampakken vil ligne langt mer på markedslederen.

Koden i StarOffice er i stor grad utviklet av OpenOffice.org, en gruppe Sun opprettet i 2000 for å lage en versjon basert på åpen kildekode av programvarepakken som selskapet kjøpte av en tysk leverandør i 1999.

Når OpenOffice.org kommer med versjon Version 2.0 av sine applikasjoner ved samme navn i mars, er samspillet i forhold til Office tydelig forbedret. Og Sun følger raskt på med en liknende versjon av StarOffice, kalt versjon 8, opplyser de to organisasjonene.

Små tall

Ifølge Sun er det et voksende antall StarOffice-brukere i Europa og Asia. Men i USA er bruken i store private bedrifter fortsatt svært begrenset, opplyser Gartner-analytiker Michael Silver.

For to år siden anslo Gartner at Staroffice ville ha en 50/50-mulighet for å ta ti prosent av det amerikanske markedet for kontorprogramvarepakker i løpet av 2004. Men også Gartner må sluke kameler. I dag regner analytikerne med at markedsandelen til StarOffice fortsatt er i "det nedre ensifrede sjiktet".

Ifølge Silver ønsker ikke brukerne blandede miljøer som kjører OpenOffice eller StarOffice ved siden av Word og andre Microsoft-applikasjoner. Et produkt som skal rokke ved Office sitt ekstreme grep på markedet, må by på noe mer enn kompatible filformater eller lavere totale eiekostnader.

-- Det må gi oss noe som virkelig bringer oss til et helt annet nivå med hensyn til hvordan brukerne for gjort jobben sin, sier Silver.

Til det meste

I byen Largo i Florida tok man i bruk OpenOffice for et år siden. Applikasjonspakken er plassert blant 500 ansatte som bruker tynne klienter koblet opp mot en Linux-server som kjører ett eksemplar av programvaren.

-- OpenOffice dekker stort sett alle behov, sier it-direktøen i Largo, Harold Shoemaker.

Han poengterer at det åpne programmet støtter de aller fleste importerte Office-filer, bortsett fra dokumenter eller regneark med makroer skrevet i Visual Basic, som ikke fungerer på Linux.

Men så er ikke heller Visual Basic noe vanlig tema for sluttbrukerne i Largo, forteller Shoemaker som også nevner at OpenOffice heller ikke leser PowerPoint-applikasjoner spesielt godt. Når det gjelder kostnadene sier Shoemaker at kommunen ikke trengte å kjøpe programvaren, men måtte investere i bruker-opplæring. På den annen side ville brukeropplæring vært nødvendig uansett valget av programvare.

Felles kode

-- Når OpenOffice.org forbedrer progamvare-samspillet med Office, er det for å appellere til brukere som ønsker noe relativt knirkefritt som kan erstatte hovedoppgavene Microsoft Office brukes til, sier Louis Suarez-Potts i selskapet Collabnet.

CollabNet står bak OpenOffices utviklingsplattform, og Suarez-Potts leder open source-gruppens forumsråd, eller Community Council.

Selv om StarOffice har samme kodebase som OpenOffice, har Sun lagt til både teknisk støtte og bedriftsdekkende administrasjon og sikkerhetsfunksjoner beregnet på brukere i store bedrifter, sier Manish Punjabi, markedssjef for begge de to produktene.