For et langt dataliv

For et langt dataliv

SAN ANTONIO, TEXAS: SL500 og Flexline 600 som er starten på neste generasjons lagringssystemer fra Storagetek, er viktige for livssyklus av data.
SAN ANTONIO, TEXAS: 300 meter fra Alamo, fortet hvor de amerikanske frihetskjemperne ble drept av meksikanerne i 1836, holdt Storage Technology Corporation (Storagetek) sitt Forum, den 15. bruker- og partnerkonferansen.

Konferansen handlet mye om livssyklus av data (ILM, Information Lifecycle Management). Livssyklus av dreier seg om å ta vare på data så lenge overordnede regelverk krever det, og arkivere dataene mest mulig kostnadseffektivt, avhengig av behovet for tilgang.

Mer enn isfjellet

-- Vi er ikke en diskleverandør, men en lagringsleverandør, sier Patrick J. Martin, styreformann og administrerende direktør i Storagetek.

Med det mener han at Storagetek ikke først og fremst spesialiserer seg på platelagersystemer, til tross for at bedriften for mange år siden definerte forutsetningen for det moderne platelagersystemet med sitt Iceberg.

Oppkjøpet av lagringsprogramvareselskapet Storability skal sørge for bedre programvare for realisere administrasjon av lagringsutstyr.

Storagetek er mest for magnetbåndbiblioteker. Det nye store, SL8500, sørger for å ta vare på data for de aller største bedriftene som siste ledd i livssykluskjeden.

Platelagersystemer leveres også. Moderniseringen av Iceberg leveres som VX2 til stormaskinmiljøene, men har bare i mindre grad oppnådd suksess fordi Iceberg tok for lang tid å realisere.

Erfaringen fra VX2 blir nå videreført i Flexline, hvor den nye Flexline 600 er det første produktet i en ny serie hvor livssyklus av data er det overordnete styringsmålet. Også det nye modulære magnetbåndbiblioteket SL500 inngår som et viktig element i livssyklusstrategien.

Betydelig oppgradering

Flexline 600 har en kapasitet på 88 TB i et 19 tommers kabinett basert på lagringsblad med to 250 GB platelagre med SATA (Serial Advanced Technology Attachment).

Systemet er en betydelig oppgradering av Storageteks Bladestore. Flexline er leveringsklar, men vil frem til april bare bli levert i et begrenset antall, for å vinne praktisk erfaring.

Ett av fortrinnene er evnen til legge beslag på mer plass enn det finnes i systemet (Overbook). Dermed skaffes plass på platelagrene først når databasen eller filen virkelig trenger det, ikke når behovet anslås.

SL500 (Streamline) utnytter erfaringen fra det store magnetbåndbiblioteket SL8500. Dette ble lansert på Forum i 2003, men de første store bibliotekene ble først tatt i bruk i år.

I forhold til tidligere biblioteker i L-serien skal SL-serien virke døgnet rundt. Mens SL8500 starter på rundt 1.500 lagringsplasser for magnetbånd, starter SL500 på 30 med en maksimal kapasitet på 577 og 18 magnetbåndstasjoner. SL500 er derfor meget interessant på det norske markedet.

I tråd med interessen for magnetbånd har Storagetek bare satset på LTO (Linear Tape Open). Egne båndtyper og DLT (Digital Linear Tape) tilbys bare i den store. I desember kommer neste generasjon båndstasjoner fra Hewlett-Packard og IBM med 400 GB lagringskapasitet.

Mer programvare

Hensikten med livssyklus er tosidig. For det første ønsker man å redusere bruken av dyre platelagersystemer samtidig som det skal være raskt å få fatt i viktige data. Dernest skal data være tilgjengelig så lenge lovverket krever det.

Alle amerikanske firmaer må forholde seg til strenge regler, eksempelvis Sarbanes-Oxley, som setter krav til å kunne spore data. Det medfører behov for lagring av data i mange år.

-- 60 ) 70 prosent av arbeidet med å administrere data er forbundet med backup og recovery, hevder Patrick J. Martin.

Ifølge Storagetek vil lagringsbudsjettet i år bli brukt mer på programvare og tjenester enn på lagringsutstyr. Det skyldes behovet for å forstå og realisere livssyklus av data, og den ineffektive bruken av platelagre.

Grunnen er at tjenestemaskiner har vært solgt med platelagre for å effektivisere tilgang til applikasjonens data. Det har resultert i at tjenestemaskiner med Microsofts maskinmiljøer ifølge målinger bare utnytter 18 prosent av kapasiteten, maskiner med Unix rundt 40 prosent, mens stormaskiner utnytter 70 prosent.

Effektivisere

Lagringsnett er en forutsetning, men det er programvare som sørger for å overvåke og effektivisere lagringskapasiteten. Det gjelder både platelagersystemer og magnetbåndarkiver.

I denne forbindelse er Virtual Storage Manager et viktig bidrag. Sikkerhetskopier av dataene kopieres til platelagre som simulerer magnetbåndsstasjoner. Dataene kopieres i parallell selv om det ikke eksisterer tilsvarende mange fysiske stasjoner. Til nå har programvaren vært benyttet på stormaskin. Fra januar blir den allment tilgjengelig.

Programvaren fra Storability, Global Storage Manager 4, kan benyttes til å overvåke den totale lagringsstrukturen. Sammen med sertifiserte løsninger fra partnere gjennom samarbeidet Techselect skal Storagetek og partnerne bidra til å forbedre lagringsutnyttelsen.