Et symbiotisk forhold

Et symbiotisk forhold

Konsulentene får ofte skylden når et it-prosjekt går over styr. Men like ofte kan årsaken være at kundene ikke vet hva de egentlig vil ha.
En avtale har alltid to parter.

Det er et ufravikelig faktum at mange it-prosjekter både blir dyere og tar mer enn tid enn opprinnelig antatt. Og ofte for konsulentene skylden. Det er jo de som har påtatt seg arbeidet med å få jobben gjort. Men it-prosjekter er komplekse. Skylden for overskridelser kan ikke alltid rettes en vei. Administrerende direktør Tor Malmo i WM-Data mener it-kompetansen hos kundene de siste årene har blitt bedre. Når det forligger en godt gjennomarbeidet spesifikasjon på hva som skal utvikles, blir det betydelig enklere for konsulentene gjennomføre prosjektet på tid og kost.

Men Malmo mener det fremdeles ofte er stor differanse mellom hva kundene forventer, og hva konsulentselskapet tror de skal utvikle. I større prosjekter blir denne utfordringen spesielt aktuell fordi kundens målsetninger kan forandre seg underveis.

Usikkerhet og vingling fra kundenes side er derfor ofte en medvirkende årsak til at mange prosjekter ikke kommer trygt i havn.

-- Hvis kunden vet nøyaktig hva vi skal lage og kan sette det ned på et stykke papir, blir det lettere for oss å gi en pris og lage en god tidsplan. Man det er vanskelig å vite alt og ofte skal det godt gjøres at kunden har så god oversikt, slår Malmo fast.

Fastpris eller timepris

De fleste som kjøper konsulenthjelp, ønsker å få en fastpris på prosjektet. Dette vegrer konsulentselskapene seg for - ikke minst fordi det er vanskelig å sette en pris på en utviklingsjobb hvis kundene har et litt ullent syn på hva som skal gjøres.

Malmo peker på at konsulentmarkedet de siste årene har vært tøft og at dette nok har fått noen til å ta fastprisjobber de egentlig ikke har hatt lyst på. Det har vært kjøpers marked. Dette mener han kan ha medvirket til at mange prosjekter har sprukket.

Generelt forteller Malmo at WM-Data foretrekker å arbeide på timesbasis og at dette ofte egentlig er billigere for kunden, fordi man med fastpris må legge til et risikotillegg. Rundt 35 prosent av WM-Datas jobber er i dag basert på en fastpris-modell.

-- Det er vanskelig å gi en fast pris på et prosjekt hvis ikke kunden vet nøyaktig hva han vil. Derfor må vi ofte inn i en dialog med kundene å forklare hvorfor fastpris ikke trenger å være gunstig, hverken for dem eller oss. Men det er selvsagt lett å forstå kundens motivasjon - å kunne budsjettere med en konkret og helst så billig som mulig sum, sier Malmo.

Han peker også på at det ikke er noen fordel i å tyne leverandører for mye.

-- Kundene må forstå at konsulentselskapene må tjene penger for å kunne tilby den kompetansen de trenger. Det er en balansegang. Konklusjonen er at det i en avtale alltid er to parter. Hvis en av partene ikke er fornøyd,blir det galt uansett, sier Malmo.