Et tårn it-skrot

It-skraphandleren Elretur samlet inn nesten 62.000 tonn elektronisk og elektrisk avfall i fjor.

Dette tilvarer et tårn med avfall fire ganger så høyt som Oslo Plaza, ifølge en pressemelding.

I 2005 leverte hver innbygger i Norge i snitt 13,4 kilo elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning. Det er en økning på 1,2 kilo i forhold til 2004. Det ble totalt samlet inn 61.729 tonn EE-avfall i 2005, en økning på 5.854 tonn fra året før.

 

- Vi er fornøyde med innsamlingen for 2005, og forventet en god økning i år sammenlignet med fjoråret på grunn av at vi har satt i gang flere tiltak for å informere om og øke oppmerksomheten rundt returordningen, sier administrerende direktør Hans Løken i Elretur.

Øverst på landsstatistikken ligger Oppland, med 16,8 kilo innsamlet EE-avfall pr innbygger. Som en god nummer to kommer Nord-Trøndelag, som har økt innsamlingen betydelig, med 16 kilo pr innbygger i 2005, mot 14,7 i 2004.  På bunnen av listen kommer Oslo og Akershus, med henholdsvis 9,7 og 11,5 kilo pr innbygger.