Etablerer nordisk virtuelt skattekontor

Etablerer nordisk virtuelt skattekontor

Det skal bli enklere for nordiske borgere som arbeider eller har eiendom i et annet nordisk land å få svar på sine skattespørsmål. Løsningen skal neste år etableres på internett.

Det skal derfor utvikles et felles nordisk virtuelt skattekontor og en nordisk skatteportal. Dette ble kjent på en pressekonferanse i Skattedirektoratet tirsdag.

En nordisk borger som arbeider eller har formue i et annet nordisk land skal dermed kunne henvende seg ett sted for å få hjelp, istedenfor å måtte lete seg fram til de rette personer i hvert av de nordiske landene.

Nyttig kontaktinformasjon lett tilgjengelig

Kontoret blir ikke et kontor i fysisk forstand, men kontaktpersoner i hvert av de nordiske landene skal være tilgjengelig for de andre landenes borgere som trenger hjelp.

 

Kontaktinformasjon til disse personene skal finnes på hjemmesidene til skattemyndighetene i de nordiske landene. Kontaktpersonene skal være pekt ut innen 1. oktober i år.

Nordisk skatteportal

Det er også i gang arbeid med en felles nordisk skatteportal. Her vil det finnes opplysninger om skattemyndighetene i de nordiske landene og nyttig informasjon for dem som ønsker å arbeide i et annet nordisk land, for eksempel om skatteplikt, skattekort, flytting og moms.

 

Kontaktinformasjon og annet om det virtuelle skattekontoret og pekere til informasjon på nettsidene til de enkelte lands skattemyndigheter vil også finnes her.

 

I drift neste år

 

Informasjonen vil være på de nordiske språkene og engelsk. Skatteportalen skal utvikles av de islandske skattemyndigheter, og vil være i drift i løpet av 2005.

 

Beslutningen om å opprette et virtuelt skattekontor og en felles skatteportal ble tatt av de nordiske finansministrene på Nordisk Ministerrådsmøte i Keflavik i mai i år.