Etablerer RFID-senter i Norge

Senteret skal bistå norske virksomheter som trenger et fagmiljø for å skape og prøve ut nye forretningsmuligheter ved hjelp av RFID.

Styret i Dataforeningens faggruppe for logistikk har tatt initiativet til etableringen av et norsk Innovasjonssenter for RFID. Aksjeselskapet RFID Innovasjonssenter AS (RFIDlab), som Dataforeningen vil eie sammen med GS1 Norway (Tidligere EAN Norge), DNE Den Norske Emballasjeforening, HSH - Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon og SINTEF IKT AS.

 

RFID (Radio Frequency Identification) er en teknologi for merking av vare og dyr. Løsnigen kan også brukes på mennesker, eller biletter, ved store arrangementer, som VM-fotball eller konserter.

 

Selskapet har som visjon å bli det foretrukne norske senter for utvikling og testing av nye RFID-løsninger, samt et ledende RFID - kompetansesenter for ulike fagmiljøer og bransjer.

 

- Det blir tre ansatte i løpet av året, men partnere gjør en stor del av jobben. Vi har allerede fått nye henvendelser, det er flere som ønsker å bli med, sier daglig leder Roar Lorvik til Computerworld.no.

 

Hjelper til å finne riktig løsning

 

Innovasjonssenteret skal bistå norske virksomheter som trenger et fagmiljø for å skape og prøve ut nye forretningsmuligheter ved hjelp av RFID. RFIDlab skal legge til rette for forskning og utvikling av RFID-teknologien (og andre Auto-ID-teknologier)

 

I tillegg skal senteret fungere som et uavhengig testsenter og tilby kurs og annen opplæring i RFID/EPC, på sikt også sertifisering.

 

Selskapet er nå etablert, og et RFID-test- og innovasjonssenter planlegges åpnet 3. mai 2006. Innovasjonssentert lokaliseres ved Forskningsparken i Oslo, hos Sintef IKT.