Eterra fornyer avtale

Forvaltningsnettsamarbeidet (FNS) ble avviklet 1. desember. Statens vegvesen har likevel fornyet sin avtale med Eterra med betingelser lik de i FNS.

Rammeavtalen gjelder for ett år, med opsjon for de tre neste.

Eterra er en av de største leverandørene til Vegvesenet, som årlig kjøper IKT for 350 millioner kroner, hvorav  200 millioner de to siste årene har vært omsatt gjennom FNS-avtalen. Vegvesenet har de siste årene handlet ikt-produkter hos Eterra for mellom 70 og 80 millioner i året.