Eterra og IBM fornyer samarbeidet i Norge

Eterra og IBM har undertegnet en forretningsutviklingsavtale, der IBMer valgt som en av Eterras utvalgte leverandører i Norge. Partneravtalen åpner for et tettere samarbeid mellom de to selskapene framover.
Avtalen er fremforhandlet etter Eterras ønske om å ha IBM som en av sine få utvalgte strategiske partnere i Norge. Avtalen har en varighet ut år 2004, med opsjon om forlengelse.

I tillegg er det avtalt at Eterra skal videreutvikles som en fokusert samarbeidspartner på IBMs høyende produkter som Intel-servere, lagringsløsninger og Unix-plattformen.

-- Vi er glade for at vi med denne avtalen nå kan forsterke vårt samarbeid med IBM. Eterra er blant IBMs største forhandlere. Vi har et stort IBM miljø med bred kompetanse, som vi forventer kan gi betydelige synergier i form av en rekke oppdrag framover, sier administrerende direktør Sverre Bjerkeli i Eterra i Norge i en pressemelding.

-- IBM ser det som gledelig at Eterra ønsker å ha oss som en av sine utvalgte partnere i Norge. Dette gjelder ikke minst for SMB-markedet, hvor det er åpenbart at begge parter står foran store muligheter, sier administrerende direktør Morten Thorkildsen i IBM i Norge.