Eterra samarbeider med TBS

Eterra og Telenor Business Solutions (TBS) har inngått en samarbeidsavtale knyttet til salg og leveranse av kommunikasjonsløsninger mot det nordiske bedriftsmarkedet.

Løsningene omfatter fasttelefoni, moblie løsninger og datakommunikasjon.

-- Vi har i tillegg til avtalen med TBS nylig inngått en samarbeidsavtale med Telenor Mobil. Sammen vil disse utgjøre et stort samlet forretningspotensiale for Eterra. Vi forventer at samarbeidet med TBS innen kommunikasjonsområdet alene vil gi en omsetning på minst 150 millioner kroner de neste 12 månedene, sier konsernsjef Steinar Sønsteby i Eterra.