Eterra vant datalagring hos Rikshospitalet

Eterra har vunnet en anbudskonkurranse til Rikshospitalt på en SAN lagringsløsning (storage area network).
Leveransen omfatter SAN, diskløsning, en stor taperobot og backup. Med tillegg av to millioner i tjenester, utgjør kontrakten en verdi på 12 millioner kroner.

-- Ettersom vi jobber med virksomhetskritiske tjenester, har vi lagt stor vekt på datasikkerhet, høy ytelse, gode administrasjonsverktøy og overvåkningsfasiliteter, forteller it-sjef Glenn Kenneth Bruun i Rikshospitalet.

-- Denne anbudskontrakten befester vår posisjon i helsemarkedet. Rikshospitalet stiller store krav til oppetid og tilgjengelighet. Lagringsløsningen bidrar til bedre pasientbehandling, sier administrerende direktør Sverre Bjerkeli i Eterra.