Ett år etter

Ett år etter

Leder i Computerworld 20, 4. juni 2004
For ett år siden kom det bud om at Peoplesoft ville kjøpe konkurrenten J.D. Edwards. Kort tid etter kom Oracles profilerte toppsjef, Larry Ellison, på arenaen. Han ville kjøpe Peoplesoft.

Sommeren 2003 bød på mye hardt skyts og frisk retorikk fra fra både Ellison og motparten, som satte seg kraftig på bakbena for å unngå oppkjøp. Til tross for at Ellison hevet budet på selskapet to ganger, var styret i Peoplesoft urokkelig. De vil ikke selge.

Etter en sommer og høst med diverse utbrudd, begynte rettsforhandlingene på sedvanlig amerikansk måte. Saken er ennå ikke kommet ordentlig opp i rettsapparatet, men vinden blåser Peoplesofts vei.

I fjor sommer var det ikke mange som trodde at det ville bli noe oppkjøp. Troen er vel ikke akkurat styrket i dag. I mellomtiden har Oracle brukt millioner av dollar på å føre kampen mot Peoplesofts ledelse, styre og eiere.

Man kan spørre seg om hvorfor? Svaret blir mer og mer: fordi vi kan og fordi vi tjener på det uansett. Nylig senket Oracle sitt siste bud på 9,4 milliarder dollar til 7,7 milliarder, basert på endrede markedsforhold og verdien på Peoplesoft. Budsenkingen korresponderte med Peoplesoft årlige kundekonferanse.

Toppsjefen i Peoplesoft, Craig Conway, sa ved fremleggelsen av første kvartal at endel salg blir forsinket på grunn av Oracles overtakelseskamp. Han innrømmet også at endel av disse salgene ikke kunne vente, og dermed ble fanget opp av konkurrentene.

Selv om konkurransemyndighetene i både USA og EU er motstandere av et oppkjøp, holder Oracle koken. Et konstant oppkjøpstrykk gir usikkerhet og vrir konkurransen. Og skulle Ellison få kloa i Peoplesoft, er det mange kunder som kan høstes.

Oracel vs. Peoplesoft er konkurransestrategi på høyt plan. Og Oracle vinner uansett.