Ett år etter

Det er ett år siden bankproblemene i Norge da saldo ble et ukjent begrep. Det er snart ett år siden World Trade falt i grus.
Hysteri har vi ikke bruk for, men virksomheter må vurdere sitt sikkerhetsnivå. Ekstrem sikkerhet som EDB Teamco bygger opp i Norge, er kanskje ikke nødvendig for alle, men å lære av hva de som tar sikkerhet på alvor gjør, er fornuftig.

Det handler om de tre p-er, People, Processes og Procedures. Alt for ofte er bare sikkerhetsprosessene tatt hensyn til, ikke hva bedriftens ansatte skal gjøre hvis en katastrofe inntrer. Veldig mange virksomheter som opplever et it-havari kommer aldri ovenpå igjen.

Hvem skylder oss, hva skylder vi, blir spørsmålet? Hva skylder vi, er fordringshaverne raske til å finne ut av. Snille kunder gjør også opp for seg.

Men hvis ikke folk er forberedt for at katastrofer kan skje og planer lagt for hvordan bedriften skal virke i en overgangsperiode, oppstår det lett kaos. Å kunne fortsette bedriftens virksomhet er det viktige.

Virksomheter som er opptatt av sikkerhet, trenger derfor en beredskapsplan som omfatter en gjenopprettingsplan og en kontinuitetsplan. For hva gjør de ansatte hvis alle telelinjene til datautrustningen er ødelagt slik at kontakt med maskinene ikke kan gjennomføres?

EDB Teamco har tatt lærdom av august-fadesen. Vare-børsen i New York hadde full katastrofeberedskap etter 11. september.

Bare et driftsavbrudd på en uke kan være hemmende. Agilent, den tidligere instrumentdivisjonen til Helwett-Packard, tapte 70 millioner dollar i fortjeneste på en ukes svikt i de administrative systemene.