Ett digitalt bibliotek

Ideen om nasjonal kunnskapsbase lever videre i planane for et nasjonalt, digitalt bibliotek.

Men først må bibliotek-Norge rydde opp i og samkjøre de tjenestene som allerede finnes.

I februar kom rapporten "Norsk digitalt bibliotek". Hovedkonklusjonen i rapporten er et forslag om å opprette et femårig nasjonalt innsatsprogram med navnet Norsk digitalt bibliotek (Ndb).