Etter første faktura

Etter første faktura

I USA er det en garasje. I Norge er kjøkkenbordet arbeidsbenken for avansert utvikling. Utfordringen er å komme lenger enn kjøkkenbordet.
Norge var i mange år et fattig land. Derfor ble jordbruk, fiske, bergverk, trelast og skipsfart viktige næringer. Eksporten og transportvirkemidlene skaffet sårt tiltrengt valuta for nødvendige innkjøp til det norske samfunnet.

Industrien ble utviklet basert på råvareproduksjon. Den er fortsatt basert på råvareproduksjon. Foredlingsindustri har vi hatt lite av. Vi har hatt. Datamaskiner og biler er to eksempler.

nn Vi har høstet av havet. Vi fortsetter å høste fra havet. Fisk og olje gir Norge enorme inntekter. Men fisk er blitt en betydelig utfordring. Tapene de senere årene er omfattende. Oljeinntektene som har påvirket kronekursen, er blitt den største utfordringen for all annen virksomhet.

Vi må derfor finne på noe. Nød lærer naken kjerring å spinne, heter et gammelt ordtak. Det gjelder for en rekke kreative norske gründere. Problemet er at de ikke har råd til rokken. De søker derfor støtte hvor det er mulig.

Problemet er hvor. Hvem er villige til å finansiere en idé som bare er vagt formulert, som ikke har en forretningsplan med et betydelig vekstpotensial? Svaret er at det avhenger. Det avhenger av strømningene i tiden.

I de årene man trodde på lykke på nettet, var det penger å hente. Nå er det nærmest ingen tiltro til noe. Virksomhetene har derfor fått anledning til å trekke fra kostnadene på skatten for fremtidsutvikling. Ordningen kalles Skattefunn.

nn Den nystartede har ingen ting å trekke fra. Nattetimer på kjøkkenbenken verdsettes ikke. Det bør derfor å være alternativer.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet bør kunne bidra, men har i praksis ikke midler eller forståelse for problemet til den nystartede. Forskningsrådet har i tillegg en kultur for hvordan søknader skal skrives som ikke nødvendigvis passer behovet til en gründer.

Å støtte nyskapning har privat virksomhet ingen erfaring med. Vi har ingen kapitalistisk kultur. Det eksisterer ingen innovasjonsbedrifter i store norske virksomheter.

For det er de store som har råd til å tape på en utvikling som ikke lykkes. De bør kunne trekke fra sine kostnader ved investering i gründerbedrifter i Skattefunn.

Blir det suksess, vil den kunne påvirke virksomhetens fremtid, alternativt er det andre som vil overta.

nn For norsk kapital sitter ikke løst. Først når første faktura er sendt er investorer interessert. Mange vil være med på oppturen for å kunne gjøre en gevinst. Få vil være med når gründerbedriften har gjort jobben og opparbeidet seg et marked, et renomé.

Det er typisk norsk å være god, sa Gro Brundtland. Hun henviste i praksis til våre skippertak. Det jevne slitet mangler.

Finansfolkene våre liker skippertak. Kjappe gevinster gjør godt i lommeboken. Men de bidrar lite til Norges fremtid.

Derfor bør vi utvikle en ordning hvor Skattefunn kan brukes på gründerbedrifter via private innovasjonsbedrifter og via Innovasjon Norge.