EU-avtale kan gi rimeligere it

EU-avtale kan gi rimeligere it

EU og USA har blitt enige om en rekke prinsipper som skal gjøre ikt-handel over landegrensene enklere.

EU og USA har blitt enige om ti prinsipper som skal gi bedre og mer like vilkår for selskaper som leverer it-tjenester over landegrensene.

Neelie Kroes, EUs kommisjonær for digitale spørsmål, sier at EU-US Trade Principles for ICT Services er en viktig milepæl i transatlantiske handelsrelasjoner, og at de nye prinsippene vil komme både bedriftskunder og konsumenter til gode.

- Disse prinsippene, som EU og USA vil arbeide for å innlemme i sine handelsavtaler med andre land, vil sikre et regelverk som kan bidra til å åpne opp ikt-markeder verden rundt og gi fordeler til alle bedrifter og konsumenter, sier hun.

EUs handelskommisjonær Karel De Gucht sier at avtalen også vil være nyttig for EU i samtaler med andre handelspartnere, og at myndigheter må tillate full deltakelse fra selskaper basert i andre land i sine it-sektorer.

Samarbeidet innebærer at EU og US vil slutte seg til prinsipper som omfatter gjennomsiktighet, åpne nettverk, dataoverføring over landegrenser og mer åpen bruk av lokal infrastruktur og spektre.

Avtalen vil blant annet gjøre det enklere å delta i internasjonale anbud og kan føre til lavere priser på it-tjenester.

Samarbeidet skal også bidra til at nasjonale organisasjoner samarbeider om å redusere den digitale kløften.