EU et skritt nærmere ny patentlov

EU et skritt nærmere ny patentlov

De europeiske konkurranseministrene har godkjent en europeisk patentlov.

Godkjennelsen betyr at den omstridte loven er ett skritt nærmere å bli iverksatt. Det som gjenstår er godkjennelse av EU-parlementet.

Lovutkastet innebærer at det blir mulig å patentere deler av programvare. Motstandere av loven mener at dette vil føre til amerikanske tilstander, der de store og kapitalkraftige konsernene kan kjøpe alle patenter. Dette vil kunne ødelegge den unike strukturen i den europeiske it-bransjen, som gjør at småbedrifter kan overleve og utvikle sin egne programvare. Det vil ifølge motstanderne gi store bedrifter som Microsoft fordeler over for eksempel de mindre Linux-bedriftene.

Lovforslaget, som er fremmet av den nederlandske EU-kommissar Frits Bolkestein, er endret for å møte motstanderne i EU-parlementet. Patenteringen gjelder ikke ren programvare, men bare tilpasninger av programvare i kombinasjon med andre produkter. Patenter er bare mulig på nyutviklet programvare som er koblet til et produkt som ikke er programvare. Dermed avviser lovforstanderne at loven vil gjøre det vanskeligere for småbedrifter.

- Det påstås at vi skal gå over til en amerikansk modell, men det er absolutt ikke sant, sier økonomiminister Brinkhorst.

EU-parlementet behandler saken i september.