EU forenkler bytte til åpen progamvare

Et stort, nytt EU-dokument skal gi it-direktører råd om hvordan de enklest mulig sørger for en overgang fra proprietær til åpen programvare.
Det omfattende dokumentet er utarbeidet i samarbeid mellom EU-stater som Finland, Nederland, Tyskland og Italia, skirve nettavisen Silicon.com. Dokumentet gir både administative og tekniske råd til dem som vurderer en overgang til programvare basert på åpen kildekode.

Rådene gjelder blant annet hvordan man kan migrere pc-er, sikre samspill mellom nye systemer og integrere mobile ansatte, samt hvordan man takler utfordringene for ansatte.

Veiledningen er en integrert del av EUs program Interchange of Data between Administrators (IDA), som skal sørge for bedre samhandling mellom ulike offentlige etater i medlemslandene.

Flere av medlemslandene i EU har allerede gått i bresjen for å innføre åpen programvare. Mest ivrige er man trolig i Tyskland.

Münchens borgermester sørget for berømmelse i open source-miljøer, da han i vår blankt avviste et personlig tilbud fra Microsofts konsernsjef Steve Ballmer. Tilbudet lå attpåtil lavere i pris enn tilbudet fra Linux-konkurrenten Suse Linux.