EU gir 1,4 milliarder til bredbånd

EU gir 1,4 milliarder til bredbånd

Med pengestøtte fra EU skal Telenor lede et prosjekt som skal tilby nye og rimeligere bredbåndstjenester på tvers av alle land i Europa.
Terje Tjelta i Telenor Forskning og Utvikling er prosjektleder for det pan-europeiske prosjektet, BROADWAN (Broadband services for everyone over fixed wireless access networks).

Målet er å lage nettverksarkitektur basert på dagens telefonilinjer som skal tilby bredbåndstjenester til alle innbyggere i Europa. Prosjektet er finansiert av EU og siktemålet er å få fart på utviklingen innen bredbåndsaksess med hovedvekt på trådløse hybride løsninger.

Tilsammen skal 25 ulike selskaper fra 10 land delta i prosjektet.

EU har satt av hele 1,4 milliarder kroner som skal gå til produksjonen av digitalt innhold, som igjen skal fremme utberedelsen av bredbånd.

Til dette prosjektet som Tjelta er leder for, er totalrammen ifølge Tjelta på 13,9 millioner euro, tilsvarende 122 millioner kroner. Av dette bidrar EU med åtte millioner euro, tilsvarende 70 millioner kroner.

Prosjektet løper over tre år.

Likevel kan det ta tid før de kommersielle løsningene vil materialisere seg.

-- Dette prosjektet skal ikke starte kommersielle løsninger. Men våre resultat er med på å danne grunnlag for slike, sier Tjelta.

Han regner med at selve nettverksarkitekturen er klar i slutten av 2004.