EU gir Google mer boktrøbbel

EU gir Google mer boktrøbbel

Europa vil unngå at Google eller andre kommersielle aktører får monopol på verdens informasjon.

Europakommisjonen har satt i gang et prosjekt for å samle og tilgjengeliggjøre Europas historiske og kulturelle arv som digitalt innhold. Til dette regner EU alt fra bøker, filmer, fotografi, manuskripter, taler og musikk.

 

Målet er å gjøre innholdet tilgjengelig for EUs innbyggere. For å få dette til har EU satt en frist til 20. januar 2006 for å sette i gang et samarbeid på høyt nivå.

 

- Uten en felles hukommelse mangler vi noe vesentlig, og det blir vanskelig å oppnå noe. Det definerer vår identitet og brukes fortløpende i utdanning, arbeid og fritid, sa Informasjonskommissær Vivian Reding ved presentasjon av planene sist fredag.

 

Google saksøkt

 

Europakommisjonen mener at innholdet fra biblioteker som er tilgjengelig på nett ikke er godt nok. Det vil satses på tre områder, digitalisering av materialet, online tilgang og digital bevaring. Lignende retningslinjer ligger blant annen i Collect Britain, der det brittiske bibliotekvesenet jobber med digitalisering av innhold.

 

Temaet om å bevare verdens kulturarv, særlig når det gjelder bøker, har i det siste vært omdiskutert etter at Google har fått problemer med sin indeksering av bokinnhold. Google er saksøkt av 8.003 amerikanske forfattere.