EU gransker Microsofts drm-planer

EU gransker Microsofts drm-planer

Oppkjøp av selskapet Contentguard kan gi programvaregiganten for mye markedsmakt inn digital distribusjon.
Microsoft og Time Warner kjøpte Contentguard, et selskap som lever av drm (Digital Rights Management). ContentGuards virksomhet er innen lisenser og patenter for rettigheter på digital distribusjon. Distribusjonen gjelder alle typer filer, både musikk, bilder, film, programvare, tekst, spill, personlige data og forretningsdata.

EU-kommisjonen vil granske om Microsoft får for mye makt i markedet for digital distribusjon. De to amerikanske selskaper meldte inn sitt oppkjøp av ContentGuard til EU i juli.

Etter å ha sett på saken vil EU starte en dyptgående undersøkelse for å vurdere om de kan godkjenne Microsofts posisjon på det europeiske markedet.

ContentGuard lever av en patent-mappe innen drm som selskapet har opparbeidet. Patentene gjelder distribusjon av digitalt innhold, blant dem språket XrML, som er utviklet av Xerox Reserarch Centre. ContentGuard var tidligere eiet av Xerox, som fremdeles har et lite eierskap i ContenGuard.

EU vil undersøke om oppkjøpet vil styrke Microsofts allerede ledende posisjon i drm-markedet. Ifølge EU har ContentGuard etter oppkjøpet både incentiver og muligheter for å gjør det vanskeligere for Microsofts konkurrenter.

Dermed kan de to selskapene svekke utviklingen av alternative og åpne distribusjonsstandarder, og det vil være en direkte fordel for Microsoft.

EU tilføyer i sin notat at drm-løsninger kommer til å være gjennomgående i hele it-bransjen. Derfor vil den også ha konsekvenser for mange andre markeder, fra mobiltelefoni til tekstbehandling.

EU skal avgjøre om de tillater sammenslåingen i januar 2005. Undersøkelsen skal være ferdig før det.