EU-kommisjonen vil ha skolesamarbeid via nett

Alle de 150.000 videregående skolene i EU-landene bør ha innledet et prosjektsamarbeid med andre skoler - også utenfor unionen - innen utgangen av 2006.

 Internett skal være kommunikasjonsmiddel, skriver Medier i Norden. Viviane Reding, EU-kommissær med utdanning og kultur som ansvarsområde, fremholder at bruk av ny kommunikasjonsteknologi i skoleverket og modernisering av utdanningssystemet er viktige mål for EU-landene.

Kommisjonen skal snart vedta et eLearning-program, som blir et viktig verktøy for å starte samarbeidsprosessen mellom skolene.