EU-penger til it-forskning

Du kan søke om midler ut av en pott på 50 millioner euro, hvis du har en god ide til e-business.

Norge styrker nå sitt EU-samarbeid om elektroniske tjenester. Norske forskere kan søke om midler ut av en pott på 50 millioner euro.

Fornyingsministeren som har it-ansvaret, ser fram til mange nyskapende elektroniske tjenester. Ministeren mener at Norge med sine kreative og gode miljøer på utvikling av nyskapende elektroniske tjenester, nå får gode vekstkår.

Hun er derfor glad for at Norge fra og med i år er deltagere i -eTEN, EUs program for elektroniske tjenester.  Programmet finansierer utvikling og utrulling av nettbaserte tjenester til befolkning og næringsliv, skriver departementet i en pressemelding.

EU-kommisjonen har utlyst nær 50 millioner euro med søknadsfrist 19. mai. Norske forskere, offentlige virksomheter og bedrifter kan søke. For å bidra til at aktuelle norske miljøer kan dra nytte programmet og bidra til norsk uttelling i prosjekttildelingen, vil Norges forskningsråd være nasjonalt kontaktsenter for programmet.

Det vil avholdes et informasjonsmøte om programmet 15. mars i Norges Forskningsråd.

Les også mer om eTEN-programmet på Eus nettsider.