EU protesterer mot Sun-kjøpet

EU protesterer mot Sun-kjøpet

- Misforstår databasemarkedet og åpen kildekode, svarer Oracle.

EU-kommisjonen har omsider kommet med sine første tanker rundt Oracles Sun-kjøp. Tilbakemeldingen er at avtalen vil skade konkurransen i databasemarkedet, skriver Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste.

Teksten som omhandler EUs protester mot oppkjøpet er ikke frigitt.

Protestene betyr ikke nødvendigvis at EU setter seg helt på bakbeina. Det vet man ikke før 19. januar, da kommisjonen skal komme med en endelig avgjørelse. Dessuten har Oracle mulighet til å anke.

Like fullt har Oracle kommet med en smakebit av hvordan deres protester vil lyde overfor kommisjonen. De tar sterk avstand fra kommisjonens innsigelse, og mener innsigelsen reflekterer «en dyp misforståelse av både databasekonkurranse og åpen kildekode-dynamikk».

- Ingen trussel

De mener avtalen ikke i den minste grad vil true med å redusere konkurranse, inkludert konkurransen i databaseverden.

- Det er en god forståelse blant de som har kunnskap om åpen kildekode, at fordi Mysql er åpen kildekode, kan den ikke kontrolleres av noen. Og det er hele poenget med åpen kildekode

Dernest understreker Oracle at det etter et oppkjøp fortsatt vil være intens konkurranse med minst åtte sterke spillere, deriblant IBM, Microsoft, Sybase og tre utpregede åpen kildekode-leverandører.

Oracle argumenterer videre med at avtalen er «essensiell for konkurransen» i høy-ende servermarked, fordi den kan revitalisere Suns Sparc-prosesssor og Solaris-plattformen. Oracle mener også avtalen vil styrke java-utviklingsplattformen.

- Siden det mangler troverdig teori eller bevis for konkurransemessig skade, er vi sikker på at vi vil få klarsignal for transaksjonen, sier selskapet.

OK fra USA

Sun understreker at kommisjonens innsigelser er innledende i granskningen og fremhever at innsigelsene kun er begrenset til kombinasjonen av åpen kildekode-databasen Mysql fra Sun og den betalingsbare bedriftsdatabasen fra Oracle og den potensielle effekten av konkurranse.

I tillegg til å presisere at innsigelsen ikke betyr at EU vil motsette seg kjøpsavtalen, peker Sun på at den endelige avgjørelsen uansett kan ankes.

USA har gitt klarsignal for avtalen. Justisdepartementet i USAs granskning konkluderte med at avtalen «lite trolig medfører dårligere konkurranse».

- På dette punktet i prosessen ser det ut til at Europa-kommisjonen har et annet syn. Vihar forhåpninger om at partene og Europa-kommisjonen kommer til en rask løsning som er fordelaktig for kundene i kommisjonens rettskrets, sier Justisdepartementet i en oppdatert uttalelse, der de også understreker at det er mange konkurrenter både innen åpen og lukket kildekode.

Ifølge Oracle-sjef Larry Ellison taper Sun 100 millioner dollar i måneden i påvente av avtalen.