EU: - Totalt ubrukelig Microsoft-informasjon

EU: - Totalt ubrukelig Microsoft-informasjon

EU-kommisjonen bruker sterke ord for å beskrive teknisk informasjon som Microsoft akter å tilby konkurrenter.

Det vakte oppsikt i forrige uke da det ble kjent at Microsoft går med på å gi innsyn i kildekode for å innfri krav fra EU-kommisjonen.

- Kildekoden er den ultimate dokumentasjon, sa Microsofts juridiske direktør Brad Smith i forrige uke.

Den nye informasjonen fra Microsoft bør holde høy kvalitet. For det EU-kommisjonen har fått så langt, får totalslakt i et konfidensielt dokument som er lekket til avisen Financial Times.

Bøter truer

Et hovedpunkt i EU-dommen fra mars 2004 er at Microsoft må gi konkurrenter nok teknisk informasjon til at de kan utvikle server-programvare som kan konkurrere på likefot med Microsofts egen programvare. Dersom selskapet ikke innfrir disse kravene, venter dagsbøter på over 2 millioner dollar.

Dokumentet omtalt i Financial Times er et såkalt "statement of objections" datert 22.desember 2005, altså en måned før Microsofts utspill om å frigi kildekode. Brevet er forfattet av professor Neil Barret, som er Kommisjonens tekniske rådgiver i saken og oppnevnt av Microsoft selv.

Et hovedpunkt i brevet er at informasjonen ikke er "innovativ". Det betyr at selskapet ikke kan kreve royalties for informasjonen og tvert imot kan bli tvunget til å gi bort informasjonen gratis, mener Barret.

Informasjonen som omtales er de 12.000 sidene med teknisk informasjon som Microsoft har innlevert så langt, og Barret betegner dokumentasjonen som "totalt ubrukelig".

Men det er langt fra sikkert at konsekvensene blir såpass drastiske. Horacia Gutierrez, Microsofts juridiske direktør i Europa, sa på fredag at professorens konklusjon ville vært en annen etter gjennomsyn av den informasjonen som Microsoft nå akter å gi innsyn i.

Krever kvalitet

EU understreker at kravene i dommen går på samspill, eller kompatibilitet, og sier i en uttalelse at innsyn i kildekode ikke nødvendigvis innfrir kravene om samspillsmuligheter for konkurrentene.

- Det er kvaliteten, og ikke kvantiteten som teller. Du kan gi meg en halv million sider, men hvis dette ikke er akkurat den informasjonen konkurrentene trenger for å lage kompatible produkter for arbeidsgruppe-serverne, løser ikke det spørsmålet om overholdelse av kravene, sier sier EUs talsmann i saken, Jonathan Todd, til Boston Herald.

Det er rett og rimelig at konkurrenter får innsyn i omfattende teknisk informasjon, mener Gisle Hannemyr, forsker ved Universitetet i Oslo.

- Moderne programvare forutsetter at en rekke ulike komponenter spiller sammen og følger offentlige standarder. Microsoft er i en posisjon hvor de kan lage sine egne løsninger, som er hemmelige og derfor gjør det umulig for andre å konkurrere på likefot. Det er derfor rimelig at konkurrenter får tilgang til informasjon som gjør dem i stand til å lage programvare som kan konkurrere på de samme premissene, sier Hannemyr.

- Bare litt kode

Analytiker Matt Rosoff i Directions on Microsoft mener det er opplagt at Microsoft ikke har tenkt å gi bort hele kildekoden til Windows-serveren.

Han antar at det er snakk om å tilgjengeliggjøre kildekode under en referanselisens, for å hjelpe programmerere med problemer de kan støte på mens de bruker Microsofts nåværende dokumentasjon for å utvikle Windows-kompatible produkter.

- De lisensierer et bestemt subsett relatert til protokollene som EU har bedt om mer dokumentasjon om, sier Rosoff til Internetnews.com.

Det er mer krevende å oppfylle EUs krav til dokumentasjon enn Microsoft hadde forestilt seg, tror Rosoff. Og det er ikke sikkert det er så mye som er nytt. Microsoft har i flere år gitt akademikere og industribedrifter noe kildekode-innsyn i sitt "shared source"-program.

De har også dokumentert kommunikasjonsprotokoller for Windows før, som følge av det amerikanske justisdepartements dom mot selskapet i 2001 i USA, etter brudd på amerikansk konkurranselovgivning.

Flere spørsmål

En analytiker i Jupiter Research, Joe Wilcox, sier i et intervju referert av internetnews.com at Microsoft neppe gir bort kronjuvelene med det første. Han understreker at Microsoft ikke har spesifisert sine lisensbetingelser. EU og Microsoft er langt unna enighet om hvordan koden skal lisensieres og til hvilket formål, mener Wilcox.

- EU ønsker at lisensiert kode skal være tilgjengelig for bruk i åpen kildekode-basert og fri programvare, noe Microsoft har motsatt seg. Det vil sjokkere meg om denne instillingen er endret.

Wilcox spør seg også om det er noen tidsbegrensning på lisensieringen. EU har gitt Microsoft mulighet til trekke et eventuelt lisensprogram dersom selskapet skulle vinne fram i en ankesak.

Et annet moment er at om Microsoft skulle gi ytterligere etter for EUs krav, vil det føre til ulik forretningspraksis i USA og Europa. Det ville være en svært pussig utvikling, mener analytikeren.

- Legitime krav

Selv om de fleste programvareselskaper anser kildekoden som helt strategisk informasjon, er det ikke urimelig å kreve av Microsoft at de skal gi fra seg så viktig informasjon, mener Hannemyr.

- Når det gjelder Microsoft, mener jeg EUs krav er legitime. Det er ingen som har så sterke nettverkseksternaliteter som dem.

- Som betyr?

- Markedsposisjonen deres skyldes ikke alltid egen dyktighet, men like gjerne en uforholdsmessig stor fordel ved størrelsen av selskapet i seg selv. Microsoft trenger ikke å forholde seg til offentlige standarder som andre, mindre selskaper er nødt til å følge. Selskapet har vist en uslåelig vilje og evne til å utnytte sin dominans til å skaffe seg makt på nye områder.

EUs frist for å innlevere mer dokumentasjon er 15. februar.