EU truer piratland med økonomiske straffetiltak

En liste over problemland skal hjelpe på overvåkingen.

EUs handelskommissær Pascal Lamy har satt opp en liste over problemland som blir gjort til gjenstand for regelmessig inspeksjon fra EU. Andre land på denne listen er Thailand, Brasil, Sør-Korea og Indonesia, skriver Aftenposten.

Lamy sier at de landene som ikke bestreber seg på å gjøre noe for å stanse kopiproduksjon, kan bli trukket til ansvar for Verdens handelsorganisasjon (WTO) og risikerer økonomiske straffetiltak.

Som en del av EU-planen for å ivareta opphavsrettslige rettigheter, vil EU-kommisjonen yte økonomisk støtte og opplæring av tollvesenet i de aktuelle landene i et forsøk på å demme opp for eksporten av piratprodukter.

Det er anslått at handelen med kopiprodukter på verdensbasis utgjør 200 milliarder euro (over 1600 milliarder kroner) i året, eller fem prosent av den samlede verdenshandelen.