EU vil ha kvantekryptografi

EU vil ha kvantekryptografi

Den europeiske union skal bruke 80 millioner kroner på å utvikle kode som ikke kan knekkes.
Målet for EU er å etablere kommunikasjonsmetoder som ikke lar seg avlytte av Echelon, det verdensomspennende avlyttingssystemet til USA, Storbritannia, Canada, New Zeeland og Australia.

Lykkes EU med sitt nye forskningsprosjekt innen såkalt kvantekryptografi, kan resultatet bli koder som er helt umulige for andre land eller andre utenforstående å knekke. I løpet av de fire årene 80-millioner kroners prosjektet varer, skal forskerne komme fram til metoder som bruker kvantefysiske lover som nøkler.

Langt fram

Felles for alle kjente krypteringsmetoder er at det bare er et tidsspørsmål før koden knekkes. Faktorisering av store tall brukes som nøkkel. Med bedre og raskere metoder for slik faktorisering svekkes sikkerheten.

Det planlagte EU-systemet, kjent som SECOQC (Secure Communication based on Quantum Cryptography), skal i første rekke brukes for sikker generering og utveksling av krypteringsnøkler. Selve datautvekslingen vil skje med andre krypteringsmetoder.

Vesentlig forbedring av rekkevidde og dataoverføringshastighet må til for at kvantekryptografi skal fungere.

-- Vi snakker om et system som forutsetter vesentlige teknologiske nyvinninger. Vi må bevise at kommunikasjonssystemet virker i praksis, noe som ikke er tilfelle i dag, sier professor Sergi Cova ved det polytekniske universitetet i Milano til IDG News. Cova er en av koordinatorene i prosjektet.

I kvantekryptografi utnyttes fotoner, eller særegenheter i lyspartikler om en vil, til å sende binære meldinger. Polarisasjonsvinkelen brukes til å representere null og én etter en metode som ble utviklet i 1984. Fordelen er at alle forsøk på å avlese fotones vinkel vil kunne bli oppdaget av dem som opererer systemet. Den aktuelle koden kan dermed kastes og erstattes med en ny.