EU vil overvåke mer

EU vil overvåke mer

EU-kommisjonen vil lagre alle opplysninger om internett-trafikk i et halvt år og all telefoni-informasjon i ett år.

Europa frykter økt terroraktivitet og vil trappe opp overvåkingen av innbyggerne. Det gjelder også datakommunikasjon.

 

I et nytt forslag ønsker to medlemmer av EU-kommisjonen at internettopplysninger skal være lagret i et halvt år. Alle data om telefoni skal lagres i ett år.

 

Opplysningene framkommer i et nytt forslag utarbeidet av kommisjonsmedlemene Franco Frattini og Viviane Reding, som ble lekket til flere kilder i forrige uke. Mandag bekreftet en talsmann at den lekkede informasjonen i artiklene er riktig.

 

Motstridende forslag

 

Mest oppsiktvekkende er at lagringstiden er mye kortere enn i et tidligere forslag, der britene gikk inn for flere års lagring.

 

I tillegg åpner det nye forslaget for å involvere Europaparlementet i større grad. Man ønsker også at EU benytter EU-domstolens makt å pålegge medlemsstatene å innføre disse lagringstidene.

 

Forslaget er nå sendt til øvrige medlemmer av Kommisjonen og til de relevante departementene i medlemsstatene.  Europarådet stemmer over det nye forslaget 21. september. Medlemsstatene skal svare før midten av oktober.