Eucip-testen: Det var noen språkutfordringer

Eucip-testen: Det var noen språkutfordringer

Ole Harald Slemdal, it-sjef i Sparebank 1 Oslo, er releativt fornøyd med egne resultater fra Eucip-testen.
Slemdal har jobbet i bank-systemet siden 1984 og hatt en lederrolle innen it siden 1992. I dag leder han en avdeling på seks stykker og nyter godt av felles systemer og løsninger i hele Sparebank 1-gruppen.

-- Er du fornøyd med resultatet ) og delresultatene?

-- Ja, forholdene tatt i betraktning. Jeg er vel det man kan kalle av den "gamle skolen". Er selvlært og har ingen lang formell it-utdanning. Jeg har bygd på med kurs og kompetanse innen prosjekledelse og bankfag opp gjennom årene.

-- Synes du testen var relevant ) med andre ord gir den et bilde på kompetansen du besitter?

-- Ja, det syns jeg. Har likevel lyst til å bemerke at for en person som meg, med min bakgrunn, tror jeg faktisk at noen av utfordringene jeg møtte i testen faktisk handlet om språk. Altså at jeg faktisk ikke forstod spørsmålsformuleringene fullt ut. Mine resultater tror jeg kunne blitt bedre hadde testen vært formulert i norsk språkdrakt.

-- Hvilket spørsmål la du spesielt merke til, synes var dumt eller vanskelig?

-- Det er en stund siden jeg tok testen, og jeg husker ingen spesielle spørsmål, annet enn det jeg har bemerket om språkutfordringene.

-- Hva synes du om en slik test for å få et felleseuropeisk stempel på it-relatert kompetanse? -- Jeg syns dette er bra. Særlig for de av oss som begynner å komme litt opp i årene. Vi har massevis av erfaring, men kanskje få papirer som dokumenterer hva vi faktisk kan.

-- Kommer dere til å ta den i bruk internt? -- Det har jeg faktisk tenkt på siden jeg tok testen. Vi fokuserer stort på kompetanseoppbygging i hele Sparebank1-gruppen. De som rapporterer til meg ønsker seg også mer enn bankfaglig utvikling, og dette kan være et alternativ.

-- Hvem utfordrer du til å ta testen? -- Utfordringen går til administrerende konsulent Leif Arne Rones i Accenture. Det er faktisk svogeren min, så vi kan vel få en artig julemiddag etter dette.