- Europa må vinne RFID-kampen

- Europa må vinne RFID-kampen

Cebit: Europa må bli fremst på RFID-teknologi, men uten å bli en big brother-stat, sier EUs it-kommisjonær Vivian Reding.

På en pressekonferanse på Cebit torsdag  tok den europeiske IKT-kommisjonæren Vivian Reding for seg fordeler og ulemper med RFID-teknologein.

- RFID (radio frequency Identification Devices) byr på utrolige muligheter for både næringslivet og samfunnet. Samtidig er dette et maktmiddel for å rapportere om sted, identitet og historikk som skaper seriøse bekymringer om personvern, sa Reding på pressekonferansen.

Mens RFID for de fleste fremdeles er et ukjent begrep, eller mest en betegnelse for oppgradert strekkode, mener flere at teknologien er noe av det mektigste it-bransjen har sett på lenge.

Ingen science fiction

Muligheten å merke alle varer og personer skaper scenarier som overgår fantasien til mange science fiction-forfattere.

- RFID er i en fase der vi går over fra forskning til implementering. Vi vil se en bølge av tilpasninger for butikker, helsevsenet og biblioteker. Dette vil skape nye arbeidsplasser, og tar en sentral plass i den europeiske økonomiske veksten, sa Reding

Ifølge Reding er tiden inne for en offentlig debatt om fordelene og ulempene av RFID. Bare gjennom en slik debatt kan Europa beholde sin ledende posisjon på RFID og utvikle dette som en drivende teknologi i europeisk næringsliv og offentlig sektor.

- Tiden for å handle er nå, sa Reding, og henviste til behovet å få en felles standard og enighet blant de europeiske land om hvordan rfid skal tilpasses.

Vinton Cerf

For å antyde viktigheten av RFID påpekte internettlegenden Vinton Cerf den enorme økningen i online-enheter. Cerf er for øyeblikket ansatt i både Google og ICANN.

- Vi kan regne med at vi om noen år har rundt 100 enheter per person online. Med dagens vekst betyr det kanskje 600 milliarder enheter som på en eller annen måte står i forbindenlse med internett, sa Cerf.

Ifølge Cerf vil RFID være helt avgjørende for at et "internett av ting"skal bli en suksess.

- Bokstavelig alt vil kunne identifiseres. Det er mulig at tjenester som Google vil ha mulighet å søke etter ting med rfid. For eksempel hvor sokken jeg savner befinner seg i huset, sa Cerf.

Helsevesenet

RFID-mulighetene i helsevesenet er enorme. Det kan tenkes at medisiner sjekkes før de gis til en pasient eller at medisinskapet kan oppgraderes. Også mot tyveri kan RFID fungere. Fremdeles er åtte prosent av all medisin i verden tyvegods, og det er ofte at de brukes i feilmedisineringer.

Europa ligger godt an når det gjelder RFID, men samtidig er mange skeptiske for overvåkingsmulighetene RFID skaper. Den tidligere australske it-ministeren Malcolm Crompton påpekte på pressekonferansen at det ikke finnes systemer som ikke har feil.

Han advarer mot at kritikerne legger debatten død, og oppfordrer bransjen-aktørene å ta ansvar ikke bare tenke på forretning, men også på samfunnets ønske om å ha et godt personvern.

Reklame-mareritt?

- Debatten kan lett gå feil vei. Hvis jeg har et kjøleskap som forteller meg hvor mye Coca Cola jeg fremdeles har, er det mulig at denne informasjon også finner veien til produsenten, som kan bruke dette for å sende spesiell reklame til meg. Spørsmålet er hvem har kontroll over hva. Hvis alle selv har grep om sine opplysninger, vil det være fullt mulig å bruke RFID på mange områder. Dette er ikke en enten eller-debatt, men både-og, sier Crompton.

Reding vil ta opp diskusjonen i EU og ønsker å få på plass en en felles politikk for RFID så fort som mulig.

Showtime: Se bildene fra Cebit.

Les alt om Cebit.