Europa vil ha mer åpen kildekode

Halvparten av lokale myndigheter i Europa bruker nå programvare basert på åpen kildekode. Og de vil ha mer av det.

En  undersøkelse gjort ved universitet i Maastricht i Nederland viser at 49 prosent av lokale myndigheter i Europa, bruker programvare basert på åpen kildekode. Og det gir mersmak, svarer respondentene.

Undersøkelsen er gjort i slutten av 2004 og begynnelsen av 2005, blant 955 respondenter i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Italia, Tyskland, Nederland, Polen, Spania, Sverige og Storbritannia.

- Omtrent 70 prosent sier de vil øke bruken av slik programvare, sier Rishab Aiyer Ghosh, som leder studier av fri programvare ved Maastricht universitet.

Drifter flere

Undersøkelsen viser også at it-administratorer som drifter fri programvare i snitt har ansvaret for 66 datamaskiner, 13 flere enn administratorer med ansvar for maskiner som kjører proprietær progamvare.

Det indikerer at åpen kildode-basert programvare krever færre administratorer enn annen programvare, hevder Ghosh.

Men undersøkelsen viser også at å ta i bruk øker opplæringskostnadene og reduserer mulighetene for brukerstøtte.

Kommersiell programvare gjør det enklere å legge skylden på noen andre når noe går galt, mener Gosh, som hevder at forklaringen på frykten for store kostnader er at kundene er låst til sine kjente leverandører.

Undersøkelsen fra Maastricht universitet ble presentert på en stor europeisk konferanse om åpen kildekode-programvare, arrangert av analyseselskapet O'Reilly.