Europas digitale kløft utvides

Skillet mellom de som bruker og ikke bruker internett i EU blir større, konkluderer Eurostat.

EUs versjon av Statistisk sentralbyrå har samlet informasjon fra over 200.000 personer i alle de 25 EU-landene og publiserte resultatene sist torsdag. Den digitale kløften er nå dokumentert og den rammer først og fremst unge, og eldre over 50 år.

 

Europeiske regjeringer har prøvd å øke den digitale utdanningen som en del av innsatsen for å få fart i den trege EU-økonomien.

 

Undersøkelsen fant ut at 85 prosent av skoleelevene og universitetsstudentene mellom 16 og 24 år brukte internett, men bare 13 prosent av de mellom 55 og 74 år var online.

 

Bedre i USA

 

Av de som ikke har avsluttet gymnaset, brukte bare 25 prosent internett, mens tallet steg til 52 prosent for de som gjorde seg ferdig med videregående. 77 prosent av de med universitetsutdannelse er derimot på nett, mens 60 prosent av de arbeidsløse ikke er det.

 

I gjennomsnitt bruker 47 prosent av EUs befolking nettet, mens lignende undersøkelser fra USA kan vise til 55 prosent.

 

Sverige ligger best an i EU (82 prosent), fulgt av Danmark (76) og Finland (70).