Europas GPS-system i krise

Europas GPS-system i krise

EU vurderer å kansellere verdens første sivile satellitt-navigasjonssystem hvis ikke utbyggerne skjerper seg.

Galileo-prosjektet ble etablert i 1999 og er ment å være et europeisk, sivilt alternativ til det amerikanske GPS-systemet, som er under militær kontroll. Prosjektet var ment å være i full operasjon i 2008, men alt har ikke gått etter planen.

Prosjektet har vært plaget av uenighet rundt distribusjon av arbeid blant de åtte forskjellige leverandørene som er involverte. Dessuten skal prosjektet være dårlig organisert og styrt, ifølge Tysklands transportminister Wolfgang Tiefensee, skriver Red Herring.

Alle forsinkelsene gjør at en kommersiell Galileo-tjeneste trolig ikke blir tilgjengelig før 2014, hvis ikke EU trekker kontakten helt ut. EU-landenes samferdselsministre forlanger nå at utbyggingskonsortiet kommer til enighet om etableringen av et eget selskap som skal drive prosjektet, og det må skje før 10. mai.

Deltakerne i konsortiet er Aena, Alcatel-Lucent, Deutsch Telekom, EADS, Finmeccanica, Hispasat, Inmarsat og Thales. Galileo skal bli kompatibel med både GPS og GLONASS. EU betaler halvparten av utbyggingskostnadene på 1, 5 milliarder euro.