Europeisk støtte til e-læring

Gjennom Eureka-samarbeidet kan norske e-handelsbedrifter søke om midler til en internasjonal kommersialisering av sine produkter. Det er det få som vet om, mener den norske koordinatoren av ordningen.

Til sammen 33 europeiske land står bak og bevilger Eurekas arbeid. Organisasjonens agenda er å legge til rette for at bedrifter med gode ideer, men lite penger, skal få prøve seg i et større marked. Eurolearn er et nytt satsingsområde for Eureka, med mål å fremme utviklingen av et sterkt europeiske e-læringsmarked. Bevilgninger fra Eureka og Eurolearn skal gis til bedrifter eller organisasjoner med markedsrettedede og innovative produkter og tjenester. Eureka er dermed et alternativ til EUs bevilgningsprogram som i større grad er skreddersydd for store bedrifter og prosjekter med et større islett av grunnforskning. I tillegg skal den byråkratiske prosessen være så enkel som mulig.

Finner partnere

Eurolearn-koordinator Bård Kroghus mener derfor at Eurekas virkemiddelapparat er godt egnet for småbedrifter som ofte ikke har ressurser eller kunnskap nok til å søke om EU-midler. Eurolearn er forøvrig det første underbruket av Eureka med norsk sekreteriat.

-- Det å etablere seg i utlandet er dyrt og vanskelig. Bedrifter som har prøvd, vet det. Isteden for å bygge avdelingskontorer legger Eurolearn opp til å bygge internasjonale relasjoner og kanskje finne en utenlandsk alliansepartner til et prosjekt. Eurolearn er en mulighet som er alt for lite kjent både hos norske og utenlandske e-læringsaktører, sier Kroghus.

Eureka støttes opp av de deltagerlandenes næringslivsrettede bevligningsprogram. Det vil si at SND og Forskningsrådet er samarbedeidets norske partnere.

Strenge krav

Til nå har Eurolearn fått inn 42 prosjektideer som kan resultere i støtte. Seks av dem er norske, men Krogshus tror det vil bli betydelig flere. Eurolearn-prosjektet løper i første omgang frem til 2004.

-- Det norske markedet består av rundt 70 e-læringsaktører. Hvis 20 av disse i større eller mindre grad har fått støtte skal jeg være fornøyd, sier Krohghus.

-- Hvor store bevligninger vil det være snakk om?

-- Det vil variere, men jeg vil tro at mange av de aktuelle bedriftene vil søke om summer i området en til tre millioner kroner.

Det settes imidlertid strenge krav til hvem som kan få støtte fra Eurolearn. Gjennom Eureka-samarbeidet er det satt opp tre kriterier som må være oppfylt. For det første må søkeren ha en internasjonal ambisjon og ha en partner i de landene de ønsker å etablere seg i. I tillegg må produktet eller tjenesten være markedsrettet. Det vil si at Eurolearn finner det sannsynlig at det finnes et marked for det bedriften ønsker å tilby.

-- Til sist er det en forutsetning søkeren har et innovativt og nyskapende produkt. Jeg tror det finnes mange slike i både i Europa og i Norge. Derfor har Eurolearn en viktig rolle å spille i det europeiske e-læringsmarkedet, sier Krogshus.