HALVERT: På sine hjemmesider skriver Evry at de har redusert klimautslippene fra 14.800 tonn CO2 i 2012 til nåværende nivå som er på 6.900 tonn CO2. Dette skal tilsvare en halvering av utslippene. (Foto: Evry)

HALVERT: På sine hjemmesider skriver Evry at de har redusert klimautslippene fra 14.800 tonn CO2 i 2012 til nåværende nivå som er på 6.900 tonn CO2. Dette skal tilsvare en halvering av utslippene. (Foto: Evry)

Evry etablerer vitenskapelige klimamål

Gjennom målrettede miljøtiltak skal Evry ha mer enn halvert klimautslippene de siste fem årene. Nå er selskapet klar for et nytt kvantesprang, og for å realisere de ambisiøse kuttene tar selskapet i bruk nye vitenskapelige mål.

-- Evry kan vise til en halvering av klimautslippene på få år, men det stopper ikke her. Kunder, ansatte og andre interessenter skal føle seg trygge på at Evry jobber målrettet for å redusere utslippene betydelig også i tiden fremover. I tillegg til tiltakene for å redusere egne utslipp, investerer Evry betydelige i digitale tjenester som gir kunder muligheter til å realisere et betydelig potensiale på miljøsiden, sier Arve Aasmundseth som er Group HSE officer i Evry i en pressemelding på it-gigantens hjemmesider.

Dette skal være et resultat av en langsiktig strategi hvor Evry har satt miljøarbeidet i et helhetlig system, og innført måleparametre og policies som skal sikre fokus på miljøvennlige løsninger på alle relevante områder. Blant de viktigste tiltakene er investeringene i miljøvennlige datasentre i Norge og Sverige og konsolidering av gamle datasentre. Videre har selskapet innført rutiner for avfallshåndtering, elektronisk utstyr som mobiltelefoner, pc-er og annen maskinvare. Bedre tilrettelegging av elektroniske møter skal også være et ytterligere område som har hatt stor effekt.

Mer kutt

Nå er ambisjonen til selskapet å kutte klimautslippene ytterligere. Ifølge meldingen forventer Evry at CO2-utslippene kan reduseres ytterligere 30 prosent fra dagens nivå i perioden frem til 2020.

-- For å realisere nye store reduksjoner, tar vi i bruk vitenskapsbaserte mål som nå er godkjent av den internasjonale organisasjonen CDP, forteller Aasmundseth. Evrys klimamål er gjennomgått og godkjent som et vitenskapsbasert klimamål av den internasjonale organisasjonen Science Based Target Initiative som igjen er et samarbeid mellom WWF (World Wide Fund for Nature) og UNGC (United Nations Global Compact).

Aasmundseth forteller at de nye målene gjelder for en periode på fire år, og baseres på en intensivering av miljøarbeidet som har vært gjort de siste årene.

-- Skal vi nå disse målene må vi fullføre det konsolideringsarbeidet som pågår på datasentre, samtidig som vi evner å ta i ny og innovativ teknologi for å jobbe smartere og reise mindre og mer miljøvennlig, bruke mindre papir, vi kan resirkulere mer og vi kan bruke grønnere energikilder, sier han.