Evry med enerett på distribusjon av Aa-registeret

SVÆRT ALVORLIG: - Vi tar oppgaven med distribusjon av Aa-registeret svært alvorlig, sier Evry-sjef Björn Ivroth. Selskapet skal nå sikre distribusjon av Aa-registeret som inneholder informasjon om blant annet arbeidstakeres ansettelsesituasjon og lønn. (Foto: Stine Marie Hagen)

Evry med enerett på distribusjon av Aa-registeret

It-konsernet har inngått en ny avtale med Arbeids- og velferdsdirektoratet, og skal sikre distribusjon og gjenbruk av nøkkelopplysninger til om lag 600 offentlige virksomheter.

Evry har signert avtale med Arbeids- og velferdsdirektoratet om enerett på distribusjon av informasjon fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Registeret inneholder informasjon om arbeidsforhold i Norge som Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter og som arbeidsgivere innrapporterer gjennom a-ordningen.

Ifølge Evry er formålet med distribusjonsavtalen å sikre at alle brukere som har konsesjon får korrekte og oppdaterte opplysninger. For å ivareta dette samfunnsoppdraget har Evry derfor bygget et sikkert distribusjonssystem til eksterne brukere med tilgangsrettigheter.

Tar det alvorlig

Med a-ordningen, som trådte i kraft 1.1.2015, blir det innrapportert langt flere opplysninger om arbeidsforhold enn tidligere, og Aa-registeret vil da ha langt mere utdypende opplysninger om hvert enkelt arbeidsforhold, heter det i en melding fra Evry, som har fått ansvaret for å sikre korrekt distribusjon og gjenbruk av nøkkelopplysninger.

- Evry er svært glad for at avtalen med Arbeids- og velferdsdirektoratet videreføres. Vi tar oppgaven med distribusjon av Aa-registeret svært alvorlig, og legger stor vekt på høy kvalitet og sikkerhet i alle deler av leveransen. Evry bidrar med oppdatert informasjon, distribuert på en effektiv måte, noe som understøtter en effektiv og godt fungerende offentlig forvaltning, sier Evrys konsernsjef, Bjørn Ivroth, i meldingen.

Om kontrakten

Avtalen med Arbeids- og velferdsdirektoratet om distribusjon av Aa-registeret løper med virkning fra 1. januar 2016 for en periode på fire år. Den har en anslått økonomisk ramme på NOK 20 millioner i avtaleperioden. I tillegg har Arbeids- og velferdsdirektoratet en opsjon på ytterligere 2 år. Konkurransen viste at Evry var best på både pris og kvalitet. Denne nye avtalen er en videreføring at et godt fungerende samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennom flere år.

Avtalen er inngått med Evry Information Services. Tjenesteområdet omfatter blant annet onlinetjenester i infotorg.no med eiendom, person, kreditt, kjøretøy og selskapsinformasjon. I tillegg leveres sammensatte rapporter og analyser, samt ajour- og databehandlertjenester.