Evry med ny millionavtale

IT PÅ DIALEKT: Evrys Regiondirektør for Midt-Norge, Kristian Digre, sier det er viktig for kundene at de er lokalt til stede. - Gjennom denne leveransen vokser vi i regionen og styrker vår satsing mot privat og offentlig sektor, sier han. (Foto: Evry)

Evry med ny millionavtale

Evry har inngått avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om leveranse av it-utstyr. Avtalen har en samlet verdi på 30 millioner kroner. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune og Evry har inngått en avtale om leveranse av it-utstyr som servere og datalagring til fylkeskommunen og fylkeskommunens samarbeidspartnere. Avtalen har en samlet verdi på 30 millioner over to år med en opsjonsverdi på det dobbelte. Dette melder Evry i en pressemelding.

For Nord-Trøndelag fylkeskommune var det viktig å lande en avtale som sikret bistand til innkjøpsplanlegging, bredde i sortiment og stor leveringssikkerhet fra èn fast leverandør.

- Evry gav oss den beste helheten til konkurransedyktige priser, sier it-sjef Bjørn Sakariassen i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

15 kommuner

Avtalen omfatter it infrastruktur som servere og datalagring, samt tilhørende konsulenttjenester til fylkeskommunene og underliggende enheter som inkluderer 15 av fylkets kommuner. I følge Kirsti Kierulf som er ansvarlig for kommunesatsingen i Evry er avtalen med Nord-Trøndelag fylkeskommune spennende sett i lys av selskapets nasjonale satsing på kommune-Norge: 

– Offentlig sektor skal gjennom den største reformen på over 50 år. Evry ønsker å være en pro-aktiv partner og bruke vår samlede kompetanse på teknologi og løsninger, samt vår kjennskap til kommunesektoren til å bistå sektoren med det store digitaliseringsarbeidet som ligger foran dem, sier Kierulf. - Nord-Trøndelag fylkeskommunes valg av infrastruktur er vel tilpasset den fleksibilitet sektoren trenger i partnerskap med leverandørindustrien for å lykkes med digitaliseringen, sier Kierulf.

It-tjenester på dialekt

I følge Kristian Digre, Evrys Regiondirektør for Midt-Norge er avtalen med Nord-Trøndelag fylkeskommune en stor og betydningsfull avtale for selskapet, og et viktig ledd i Evrys vekststrategi i regionene.

– I Evry vet vi at det er viktig for kundene våre at vi er lokalt tilstede. Vi pleier å si at vi leverer it-tjenester på dialekt. Vi har derfor bygget opp en organisasjon med sterke regioner for å ha nærhet til kundene, sier Digre.  

Digre forteller at det er tøff konkurranse blant leverandører om avtaler som denne og at han er svært glad for at Evry nå har sikret seg Nord-Trøndelag fylkeskommune som kunde.

- Gjennom denne leveransen vokser vi i regionen og styrker vår satsing mot privat og offentlig sektor. Slik kan vi også fremover sikre at vi kan levere it-tjenester av høy kvalitet, levert av lokale folk som har spisskompetanse, forteller Digre.

Evry