AI-SAMARBEID: Elin Hauge i Evry og Ayesha Khanna i Addo AI er klare for å bruke AI-erfaringer fra Asia for nordiske kunder. (Foto: Evry pressefoto)

AI-SAMARBEID: Elin Hauge i Evry og Ayesha Khanna i Addo AI er klare for å bruke AI-erfaringer fra Asia for nordiske kunder. (Foto: Evry pressefoto)

Evry satser videre på AI

Har inngått teknologipartnerskap med asiatisk AI-selskap. Skal bruke løsninger fra Japan, Singapore, Dubai og Pakistan hos nordiske kunder.

Evry har inngått en avtale med Singapore-selskapet Addo AI, om samarbeid rundt nye konsepter og løsninger basert på kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence). Addo AI er ifølge pressemeldingen fra Evry et selskap med spisskompetanse innen AI.

Førstehånds innsikt

Videre kan vi lese at «fra sin base i Singapore har selskapet et unikt nettverk til de ledende fagmiljøene i hele regionen. Addo AI jobber med store organisasjoner om bruk av kunstig intelligens innen områder som helse, smarter cities, eiendomsutvikling og finans».

– Utviklingen i Asia går med rekordfart når det gjelder å ta i bruk kunstig intelligens for å få bedre velferdsutvikling, nye innovative tjenester og økt konkurransekraft. Norden har mye å lære av det som skjer i sentrale deler av Asia innen en av de viktigste globale innovasjonsdriverne. Vi får gjennom partnerskapet med Addo AI førstehånds innsikt i teknologiutviklingen samtidig som vi skal dra nytte av hvordan ledende organisasjoner anvender bruken av kunstig intelligens», sier direktør Elin Hauge som er Evrys ekspert på AI og fremvoksende teknologier.

Byer og eiendomsutvikling

Evry akter å trekke på Addos erfaring og metodikk på området, for å gi løsninger til nordiske kunder. Som eksempler på områder der partnerne ser stort potensial for AI, er:

· Byutvikling: Løsningen bygger på en multimodal plattform (integrerer busser, tog, sykkeldeling og scooter-deling og autonome kjøretøyer) som samler inn og analyserer store mengder data, og bruker kunstig intelligens for å optimalisere reiseruter for innbyggere og personalisere anbefalinger basert på deres mobilitetsmønstre. Løsningen, som er utviklet for Dubai og nå tas i bruk i andre større byer, gir også myndighetene konkrete anbefalinger om miljøvennlige infrastrukturendringer for å møte fremtidige trafikkbehov i en storby.

· Eiendomsutvikling: Ved bruk av kunstig intelligens kan man maksimere omsetning per kvadratmeter i næringsbygg, og samtidig tilby brukerne sømløse tjenester. Løsningen bygger på omfattende innsamling og analyse av data som bruksmønstre, kapasitetsutnyttelse, IoT og kontekstuell informasjon.

 

 

Evry